Till innehållet

Ditt efterlevandeskydd, begrepp: livförsäkring

Försäkringsbelopp

I fältet fyller du i hur stor livförsäkring du tecknat. Det kan uttryckas i antingen kronor eller prisbasbelopp.

Prisbasbelopp

Vissa försäkringar uttrycks i prisbasbelopp istället för kronor. Anledningen är att basbeloppet räknas om varje år, oftast uppåt, vilket gör att eventuell utbetalning är inflationssäkrad.

Utbetalningstid

När du tecknade försäkringen valde du om försäkringen ska betalas ut som ett månadsbelopp under en viss tid eller om dina efterlevande ska få ett engångsbelopp.

Försäkringsgivare

Ange i vilken bank eller försäkringsbolag du tecknat försäkringen. Syftet är att du enkelt ska kunna känna igen försäkringen i vår lista över dina efterlevandeskydd.

Försäkringsnummer

Alla försäkringar har ett unikt identitetsnummer, kallat försäkringsnummer. Om du fyller i försäkringsnumret kan vi kontrollera att vi redan inte har kännedom om försäkringen.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.