Till innehållet

Enskild egendom?

För egendom inom äktenskap skiljer man mellan giftorättsgods och enskild egendom. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan inte vara enskild med någon slags automatik, det krävs att egendomen bestämts ska vara enskild t.ex. genom villkor i testamente, gåvobrev eller försäkring. Makarna kan också själva bestämma att viss egendom ska vara enskild för någon av makarna genom ett äktenskapsförord.

Den efterlevande maken eller makan ärver den avlidnes enskilda egendom. Den enskilda egendomen ska inte tas upp i bodelningen efter den avlidne som vanligen sker mellan den efterlevande maken och dödsboet. Dock är den enskilda egendomen fortfarande en del i arvet efter den avlidne.

I den bouppteckning som ska upprättas när någon som är gift avlider ska båda makarnas egendom antecknas.

Det är viktigt att du först och främst anger om enskild egendom finns eller inte i äktenskapet. Om enskild egendom finns, så är det också viktigt att det anges om det gäller båda eller endast en av de bägge makarna.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.