Till innehållet
Logga in

Har din partner andra tillgångar med ekonomiskt värde?

De flesta föremål vi använder i vardagen kanske saknar ett väsentligt värde, utan används och slits med tiden och saknar ofta ett mera omfattande andrahandsvärde. Dock finns det många typer av föremål som kan ha betydande värden. Många föremål handlas i "begagnat" skick på väl fungerande andrahandsmarknader, t.ex. konst, båtar, fordon, antikviteter, klockor, viner, musikinstrument, hästar etc. Hur värdefullt ska något vara för att det ska vara av vikt att du anger det här? Ett riktmärke kan vara att föremålet har ett uppskattat värde som sett i relation till din partners övriga ekonomi inte är obetydligt och att det finns en marknad för den typen av föremål.

I det här steget ska du tänka igenom ifall din partner har några sådana tillgångar eller inte?

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.