Till innehållet

Hur stora risker är du beredd att ta, begrepp

Riskprofil

Din riskprofil avgör hur stora risker du ska ta i ditt sparande. Ju högre risk du är villig att ta desto högre andel aktieplaceringar kommer vi att föreslå i ditt sparande.

Risk

Sannolikheten att investeringen minskar i värde. Ett större risktagande medför ofta större möjligheter till högre avkastning men ökar samtidigt risken att förlora pengar.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.