Till innehållet

Intjänad allmän pension, begrepp

Allmän pension

Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Varje månad avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst det vill säga lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till motsvarande 43 309 kr. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension kan du som bott i Sverige få om du haft låg eller ingen inkomst.

Inkomstpension

Inkomstpension är en del av den allmänna pensionen. 16 procent av dina skattepliktiga ersättningar sätts automatiskt av till denna del av pensionen varje år. Det finns dock ett tak inom den allmänna pensionen, vilket innebär att du inte tjänar in någon pension på den del av lönen som överstiger 43 309 kr per månad (2019). Varje år som du arbetar och betalar skatt får du pensionsrätt, som är din intjänade pension. Pensionsrätterna är grunden för att beräkna pensionen.

Premiepension

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där intjänade pengar sparas i ditt namn. Varje månad betalar din arbetsgivare in 18,5 % av din lön (upp till ca. 43 309 kr per månad) till pensionssystemet, varav 2,5 % går till premiepensionen. Du kan själv påverka i vilka fonder pengarna placeras.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.