Till innehållet
Logga in

Sparformer, allmänt

Sparande kan ske på flera olika sätt.

Sparande på bankkonto är ett vanligt sätt att spara pengar. Sparande i aktier och fonder kan ske inom ramen för ett investeringssparkonto (ISK), ett fondkonto eller i en värdepappersdepå.

Sparande i aktier och fonder kan också ske inom ramen för en s.k. kapitalförsäkring. En sådant sparande lyder under andra skatteregler än "vanligt" sparande enligt ovan. En annan skillnad är att du i ett sparande i en kapitalförsäkring kan överlåta till försäkringsbolaget att sköta placeringarna i aktier och fonder om du inte vill sköta det själv. Skillnaderna mellan "vanligt" sparande och sparande i kapitalförsäkring är förklaring till att det är viktigt att du skiljer på dessa typer av sparande när vi kartlägger din ekonomi.

Att amortera, eller betala av, på lån går att likställa med att spara på det sättet att dina amorteringar ju minskar det lån du har till t.ex. en bank eller annat kreditinstitut och på det sättet ökar din ekonomiska handlingsfrihet längre fram. Detta förklarar varför det är viktigt att dina eventuella amorteringar kartläggs för att rådgivningen ska bli så välgrundad som möjligt.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.