Till innehållet

Sparformer, investeringssparkonto (ISK), begrepp

Investeringsparkonto (ISK)

ISK är en benämning på själva sparprodukten – du kan se det som ett skal där du som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar eller tillgångar såsom fonder och aktier. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att schablonbeskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. I gengäld beskattas tillgångarna inte i inkomst av kapital.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.