Till innehållet

Typ av investeringar, begrepp

Avkastning

Beskriver hur mycket din tillgång förändrats i värde från en tidpunkt till en annan.

Risk

Sannolikheten att investeringen minskar i värde. Ett större risktagande medför ofta större möjligheter till högre avkastning men ökar samtidigt risken att förlora pengar.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.