Du är: Tjänsteman  Byt
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Om du skadar dig på jobbet

Vi håller tummarna för att du aldrig kommer göra dig illa på jobbet. Men om det skulle hända kan du få ersättning från en försäkring som heter Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Den gäller både om du skadar dig på jobbet, och på vägen till eller från jobbet.

Nu slår vi hål på några myter kring arbetsskador

Försäkringen gäller inte om jag ramlar med cykeln på väg till jobbet

Falskt

Försäkringen gäller om du ramlar med cykeln på väg till jobbet men om olyckan sker med motorfordon gäller trafikförsäkringen.

Falskt

Försäkringen gäller om du ramlar med cykeln på väg till jobbet men om olyckan sker med motorfordon gäller trafikförsäkringen.

Jag måste anmäla samma dag som skadan skett för att få ersättning

Falskt

Det behöver du inte göra men se till att göra det snarast och ta hjälp av arbetsgivare och ombud på arbetsplatsen.

Falskt

Det är inte nödvändigt för ersättningen men se till att göra det snarast och ta hjälp av arbetsgivare och ombud på arbetsplatsen.

Jag blir fattig om jag är hemma sjukskriven

Falskt

Nej det blir du inte. Vanliga sjukskrivningsregler gäller från början och vissa situationer där arbetsolycka är inblandad, kan du få full ersättning från första dagen.

Falskt

Det stämmer inte. Vanliga sjukskrivningsregler gäller från början och vissa situationer där arbetsolycka är inblandad, kan du få full ersättning från första dagen.

Arbetsgivaren måste själv ta reda på om jag skadat mig

Falskt

Du ansvarar för att tala om för din arbetsgivare att du skadat dig på jobbet.

Falskt

Det är du själv som ansvarar för att tala om för din arbetsgivare att du skadat dig på jobbet.

Staplade mynt

Anmäl skadan för att få ersättning

Om du blivit skadad eller sjuk på grund av ditt jobb har du några saker att ta itu med för att få ersättning. Det här ska du göra:  

 • Anmäl det som hänt till din arbetsgivare och arbetsplatsens skyddsombud. 
 • Se till att få ett läkarintyg som styrker det du råkat ut för. 
 • Anmäl skadan till AFA Försäkring. De utreder om du har rätt till ersättning från försäkringen.
 • I vissa fall ska du dessutom anmäla skadan till Försäkringskassan.

Så här funkar försäkringen om du skadar dig på jobbet

  Om skadan leder till sjukfrånvaro

  Om du fått en skada på jobbet som gör att du behöver vara hemma ett tag kan du få full ersättning för den inkomst du förlorar. Du ersätts alltså för karensavdrag och de procent av din lön du går miste om när du har sjuklön de första 14 dagarna. Kort och gott – du får motsvarande din vanliga lön i ersättning.

  Person med arm i gips

  Om skadan leder till utgifter

  Försäkringen täcker olika kostnader som kan komma med din skada – som läkarvård eller medicin. Men du kan också få ersättning om till exempel dina kläder eller glasögon tagit stryk i en olycka.

  Person med arm i gips

  Om du mår dåligt på grund av din skada

  I värsta fall kan en arbetsskada leda till att du får fysiska eller psykiska besvär, och då kan du få ersättning för sveda och värk. Det här är vad som gäller: 

  • Om du mår så pass dåligt att du inte kan jobba kan du få ersättning från och med sjukskrivningsdag 31. 
  • Om skadan lett till svårt fysiskt eller psykiskt lidande, eller en funktionsnedsättning, kan du få ersättning även om du inte varit sjukskriven.
  Person med arm i gips

  Om du blir sjuk av jobbet

  Om du blivit sjuk på grund av ditt jobb kan det räknas som en arbetssjukdom. Även då kan du få ersättning, men reglerna ser lite annorlunda ut än för olycksfall. Till att börja med ska din sjukdom kvarstå i minst 180 dagar. När du gör din anmälan till AFA Försäkring ska sjukdomen dessutom godkännas som arbetssjukdom. Det kan gå till på två sätt:  

  • Din sjukdom blir godkänd av Försäkringskassan.
  • Din sjukdom finns med på ILO-konvention nr 121. Bland de listade sjukdomarna finns bland annat hörselskador, vibrationsskador och sjukdomar orsakade av olika kemikalier.

  Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring om du skadat dig på jobbet eller blivit sjuk av jobbet.

  Person med arm i gips

Frågor och svar om arbetsskador

 • Jag har skadat mig på jobbet. Vilken typ av ersättning kan jag få från försäkringen?

  Här är några exempel på saker du kan få ersättning för: 

  • Om skadan lett till sjukfrånvaro kan du få ersättning för förlorad inkomst. 
  • Om skadan lett till extra utgifter för till exempel vård eller skadade kläder kan du få ersättning för det. 
  • Om skadan lett till att du sjukskrivits i mer än 31 dagar, eller fått en bestående funktionsnedsättning, kan du få ersättning för sveda och värk.

   

  Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring

 • Vad räknas som en arbetsskada?

  Det finns fyra olika saker som räknas som arbetsskador: 

  • Olycksfall i arbetet
  • Olycksfall på väg till eller från jobbet – gäller bara när du tagit din vanliga väg, alltså utan omvägar. Men om du råkat ut för en olycka där ett fordon med trafikförsäkring varit inblandat ska du istället söka ersättning från fordonets trafikförsäkring.
  • Arbetssjukdom – gäller om du blivit fysiskt eller psykiskt sjuk på grund av jobbet. 
  • Smitta – gäller om du har ett jobb där du kommer i kontakt med smittbärande personer eller ämnen.

   

  Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring

 • Vad behöver jag tänka på om jag råkar ut för en arbetsskada?

  Det är AFA Försäkring som avgör om du har rätt till ersättning från Arbetsskadeförsäkringen (TFA) för en arbetsskada. Antingen direkt, eller i framtiden om du får en bestående funktionsnedsättning. Det här behöver du tänka på om du får en arbetsskada:

  • Anmäl alltid arbetsskador du tror att du kan få ersättning för till AFA Försäkring. En arbetsskada är en skada, smitta eller sjukdom du får på jobbet, på väg till jobbet eller på väg från jobbet. 
  • Spara alltid kvitton och intyg som har med din skada att göra. 

   

  Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring

 • Vad innebär efterskydd, och hur funkar det?

  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är en av de försäkringar som har efterskydd. Det betyder att skyddet kan fortsätta gälla även efter att din anställning avslutats. Efterskyddet i just den här försäkringen innebär att du kan få ersättning för en arbetsskada, även om besvären kommer först när du slutat på företaget. Arbetssjukdomar ska i så fall ha visat sig innan du fyller 65 år, bortsett från asbestcancer där ingen åldersgräns finns (gäller från 2021-01-01).

  Läs mer om hur efterskyddet fungerar hos AFA Försäkring

 • Vad gäller om jag skadar mig på väg till eller från jobbet?

  En sådan olycka kallas för ett färdolycksfall, och även det täcks av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Men skyddet ser inte riktigt likadant ut som vid en olycka på själva arbetsplatsen. Vid ett färdolycksfall kan du inte få ersättning för inkomstförlust under en sjukskrivning. Däremot kan du få ersättning för framtida inkomstförlust om olyckan skulle ge dig en bestående funktionsnedsättning. Kom ihåg att om olyckan skett med ett trafikförsäkringspliktigt fordon ska du istället söka ersättning från den försäkringen. 

  Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring