Till innehållet
Logga in

Hur går en rådgivning till?

  1. Logga in med BankID. Vi gör en kontroll att du har en aktiv anställning med tjänstepensionen ITP där premie betalas av din arbetsgivare, vilket är en förutsättning för att kunna använda tjänsten.
  2. Du behöver godkänna användarvillkoren, lämna en informationsfullmakt och en PEP-försäkran. Fullmakten ger oss endast tillåtelse att hämta information om dina försäkringar, inte göra några val åt dig.
  3. Nu startar försäkringsinhämtningen, vilken tar cirka 15 minuter. Vi hämtar information om din lön, dina val och anställning från Collectum och information om dina försäkringar från de pensionsbolag som är valbara enligt ITP-upphandlingen. Om du saknar någon försäkring eller om den finns i ett annat pensionsbolag kan du själv lägga till den inne i rådgivningstjänsten.
  4. Välj mellan ålderspension, efterlevandeskydd eller sjukförsäkring. Att genomföra alla tre delar tar cirka 1 timme.
  5. Du får besvara frågor om din familjesituation, inkomst, boende, tillgångar, skulder och utgifter. Du får även frågor om din eventuella partner.
  6. När du är klar får du en sammanställning och dokumentation av de råd som lämnats tillsammans med en checklista som beskriver hur du följer de råd som du fått.

Se gärna vår film på 3 minuter om Avtalats digitala rådgivningstjänst

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.