Till innehållet
Logga in

Bolagslista

Här hittar du de pensionsbolag som du kan ha tjänstepension hos.

Bolag där du nu kan välja att placera din ITP 1 eller ITPK

Du väljer själv i vilket pensionsbolag och vilken sparform du vill ha din ITP 1 eller ITPK. Du som gör ett val för ITP 1 kan välja en, två eller tre placeringar. Du som gör ett val för ITPK väljer en placering. Du kan när som helst ändra ditt val genom att logga in. 

Du kan också flytta kapital från en tidigare valbar försäkring till något av de bolag som är valbara nu.

  • Läs mer om kapitalflytt
Namn Organisationsnummer Sparform
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 Traditionell
AMF Pensionsförsäkring AB 502033-2259 Traditionell
Folksam Tjänstepension AB 559337-6741 Traditionell
Handelsbanken Livförsäkringsaktiebolag 516401-8284 Fond
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ.) 516401-8219 Fond
Nordea Livförsäkring Sverige AB 516401-8508 Traditionell och fond
SPP Pension & Försäkring AB (publ) 516401-8599 Traditionell och fond
Swedbank Försäkring AB 516401-8292 Fond

Valbara bolag för ITP 1 och ITPK, oktober 2018 till september 2023 som inte är valbara längre

I dessa pensionsbolag kan du sedan tidigare ha en försäkring. Bolagen är inte längre valbara, men det kan vara så att dina inbetalningar fortfarande går till försäkringen, om du valde det i samband med att bolagen upphörde att vara valbara i september 2023. Valde du däremot en ny placering för dina inbetalningar då är det enbart ditt intjänade kapital fram till september 2023 som förvaltas här. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de pensionsbolag som senast är upphandlade.

Namn Organisationsnummer Sparform
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 516406-0948 Traditionell
SEB Pension och Försäkring AB 516401-8243 Traditionell
Movestic Livförsäkring AB 516401-6718 Fond
Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ) 516401-6643 Fond

Valbara bolag för ITP 1 och ITPK, fondförsäkring, juli 2013–september 2018 som inte är valbara längre

I dessa pensionsbolag kan du sedan tidigare ha en försäkring. Bolagen är inte längre valbara, men det kan vara så att dina inbetalningar fortfarande går till försäkringen, om du valde det i samband med att bolagen upphörde att vara valbara i september 2018. Valde du däremot en ny placering för dina inbetalningar då är det enbart ditt intjänade kapital fram till september 2018 som förvaltas här. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade.

Namn Organisationsnummer Sparform
AMF Pensionsförsäkring AB 502033-2259 Fond
SEB Pension och Försäkring AB 516401-8243 Fond

Valbara bolag för ITP 1 och ITPK, traditionell försäkring, juli 2007–juni 2013, samt fondförsäkring, juli 2010-juni 2013, som inte är valbara längre

I dessa pensionsbolag kan du sedan tidigare ha en försäkring. Bolagen är inte längre valbara, men det kan vara så att dina inbetalningar fortfarande går till försäkringen, om du valde det i samband med att bolagen upphörde att vara valbara i juli 2013. Valde du däremot en ny placering för dina inbetalningar är det enbart ditt intjänade kapital fram till juli 2013 som förvaltas här. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade.

Namn Organisationsnummer Sparform
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ.) 516401-6627 Traditionell

Valbara bolag för ITPK som var valbara före juli 2007 och som inte är valbara längre

Inbetalningarna till den här försäkringen har upphört, men pensionsbolaget fortsätter att förvalta ditt kapital. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade.

Namn Organisationsnummer Sparform
Folksam ömsesidig livförsäkring 502006-1585 Traditionell
Folksam LO fondförsäkringsaktiebolag (publ) 516401-6619 Fond
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) 516401-8607 Fond
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 502017-3083 Fond
KPA Fondförsäkring AB (publ) 516401-6650 Fond
KPA Pensionsförsäkring AB (publ) 516401-6544 Traditionell

Förmånsbestämd ålderspension, ITP 2

Din förmånsbestämda tjänstepension räknas ut med olika procentsatser för olika inkomstskikt. Ju högre lön, desto mer får du i pension.

Namn Organisationsnummer
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Det är din arbetsgivare som bestämt i vilket bolag ni på jobbet har er tjänstegrupplivförsäkring. Arbetsgivaren betalar också för denna försäkring. Har du TGL i Alecta, framgår det av ditt årsbesked. Ser du ingen uppgift om bolag i årsbeskedet, så hör med din arbetsgivare var ni ha er TGL.

Namn Organisationsnummer
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt 502006-6329
Folksam ömsesidig livförsäkring 502006-1585
Idun liv försäkring AB (tidigare solidar) 556740-1590
Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag 516401-6692
Movestic Livförsäkring AB 516401-6718
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) 516401-6536
SEB Pension och Försäkring AB 516401-8243
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 516406-0948

Sjukpension vid långvarig sjukdom

Om du är sjuk i mer än 90 dagar och får ersättning från Försäkringskassan kan du också få sjukpension från ITP utbetald.

Namn Organisationsnummer
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865

Familjeskydd

När du gör ITPK-valet väljer du om du vill ha familjeskydd eller inte.

Namn Organisationsnummer
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

TFA kan ge dig pengar om du råkat ut för ett olycksfall i jobbet, eller på väg till eller på väg hem från arbetsplatsen.

Namn Organisationsnummer
Afa Livförsäkringsbolag 502000-9659

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.