Till innehållet
Logga in

Prognosberäkning

I årsbeskedet ser du två olika prognoser.

1. Prognos om du går i pension nu

Prognosbeloppet handlar om hur stort ditt månatliga belopp blir om du inte tjänar in till din tjänstepension ITP framöver. Har du ITP 2 i Alecta beräknar de beloppet du ser i årsbeskedet. Vi har utgått från

  • pensionsbolagens avgifter
  • en avkastning under spartiden, fram till avtalad pensionsålder på 1,9 % (före skatt och avgifter)
  • Pensionsmyndighetens livslängdsantagande. Det innebär att personer födda på 1950-, 60-, 70-, 80- och 90-talet har egna livslängdsantaganden. Antagandet är könsneutralt, alltså gemensamt för kvinnor och män.

Genom att logga in kan du också se värdet på det intjänade kapitalet för ITP 1 och ITPK, samt omräknat till månadsbelopp, men dessa värden kommer från pensionsbolagen direkt. Därför kan de skilja sig åt.

2. Prognos om du går i pension enligt kollektivavtal

Om du jobbar och har tjänstepensionen ITP idag kommer du att se en framåtriktad prognos som utgår från att du kommer att jobba och ha ITP fram till avtalad pensionsålder. Denna prognos ger dig en fingervisning om hur stor din tjänstepension kan vara när du slutar jobba för att gå i pension. Även här utgår vi från Pensionsmyndighetens standard för prognoser samt

  • att du arbetar och har ITP 1 eller ITPK fram till avtalad pensionsålder med samma lön som idag
  • att den månadspremie din arbetsgivare betalar för dig förblir densamma (förutsätter alltså att din lön är densamma som i dag – stiger lönen, ökar också månadspremien från arbetsgivaren)
  • att du behåller de efterlevandeskydd du eventuellt har idag (familjeskydd, återbetalningsskydd eller inget av dem)
  • att du vill ta ut pensionen från avtalad pensionsålder och livet ut. (Försäkringar du valde före 2007 har dock en utbetalningstid på fem år.)

Om du har ITP 2 i Alecta räknar Alecta ut beloppet. Om du har ITP 1 har vi, angående de premier din arbetsgivare betalar för dig, räknat ut ett genomsnitt baserat på de löner som har rapporterats in för dig under året.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.