Till innehållet
Logga in

Avtalat visselblåsning

På Avtalat strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats där missförhållanden inte ska förekomma. Som arbetsgivare är det viktigt för oss att möjliggöra rapportering av missförhållanden på ett enkelt och säkert sätt.

Vi använder en extern visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och som har en hög säkerhet. För att rapportera klickar du på länken:

 

Alla kan rapportera

Enlig lag kan du visselblåsa om du är arbetstagare, volontär, praktikant, verksam aktieägare, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i våra förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden kan också rapportera.

Även du som har avslutat ditt arbetsförhållande med oss, eller innan det har påbörjat, kan rapportera om ett missförhållande.

Personer utanför ovanstående kategorier kan också rapporterna genom vår interna rapporteringskanal. Vi kommer att behandla samtliga rapporter likvärdigt, även om du som utomstående inte omfattas av visselblåsarlagens skyddsbestämmelser.

Rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden

Rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden inom Avtalat där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det krävs inte bevis för att rapportera om misstänkta missförhållanden, men det måste göras i god tro. För att rapportera problem som handlar om missnöje eller kundklagomål och ber vi dig i stället att vända dig till vår kundservice.

Konfidentiell hantering

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Rapportera via visselblåsarfunktionen

Vid ett skriftligt ärende använder vi oss av vår digitala visselblåsarfunktion Visslan. Den är alltid tillgänglig genom ovan länk. När du har klickat på länken väljer du att “rapportera” för att sedan kunna beskriva ditt misstänkta missförhållande. Beskriv gärna vad som hänt så ingående som möjligt, för att vi ska kunna säkerställa att rätt åtgärder kan tillämpas. Du kan bifoga ytterligare bevisning, i form av exempelvis skriftliga dokument, bilder eller ljudfiler.

Vänligen inkludera inte känsliga personuppgifter i din rapport ifall det inte är nödvändigt för att kunna beskriva ditt ärende. Du kan vara anonym utan att det påverkar ditt rättsliga skydd men du har även möjlighet att ange din identitet under strikt konfidentialitet.

Vad händer när en rapport har skickats in?

Våra ärenden hanteras initialt av en extern Advokatbyrå för att garantera en oberoende hantering. Avtalats interna visselblåsansvariga kan komma att ta över ärendet.

När du har skickat in en rapport via visselblåsningskanalen visas en 16-siffrig kod, som du framöver kommer att kunna logga in med. Information och eventuella följdfrågor kommer att registreras inom sju dagar. Spara därför din 16-siffriga kod på ett säkert sätt, så att du har åtkomst till ditt ärende.

När ärendet är aktivt är viktigt att du loggar in med din kod då och då för att svara på eventuella följdfrågor från ärendehanterare. Du kommer få återkoppling senast inom tre månader med vilken uppföljning som planerats eller skett efter rapporteringen.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.