Till innehållet

Din partners sparformer, investeringssparkonto (ISK), begrepp

Investeringsparkonto (ISK)

ISK är en benämning på själva sparprodukten – din partner kan se det som ett skal där hon eller han som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar eller tillgångar såsom fonder och aktier. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att schablonbeskattas, oavsett om din partner gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. I gengäld beskattas tillgångarna inte i inkomst av kapital.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.