Till innehållet
Logga in

Din partners tillgångar, begrepp

Finansiella tillgångar

Det är vårt samlingsbegrepp för olika former av sparande. Det kan vara allt från pengar på bankkonto till särskilda investeringar i olika värdepapper. Du behöver inte ha detaljkännedom om hur de olika typer av sparande benämns – vi försöker hjälpa dig att fylla i uppgifterna så korrekt som möjligt.

Bank

Pengar på bankkonto eller liknande som är insatta efter att din partner redan skattat för pengarna.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är en benämning av själva sparprodukten – du kan se det som ett skal där spararen själv har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar såsom fonder och aktier. Vid sparande i kapitalförsäkring betalas inte skatt för kapitalvinster och man får därför inte dra av förluster. Istället betalar du en avkastningsskatt, som dras varje kvartal.

ISK – Investeringsparkonto

ISK är en benämning av själva sparprodukten – se det som ett skal där spararen har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar såsom fonder och aktier. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om man gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot.

Depå

Depå är en benämning av själva sparprodukten – se det som ett skal där spararen ha möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar såsom fonder och aktier. I en vanlig depå betalar man kapitalskatt på 30 % på vinster som uppkommer vid försäljning av aktier och fonder. Eventuella förluster vid försäljning av värdepapper är avdragsgilla i deklarationen.

Fastighet

Här anger du om din partner äger några fastigheter utöver. Vi har gjort antagandet att din partner äger resten av primärboendet om du inte själv angivit att du är ensam ägare. Andra fastigheter kan vara fritidshus, andelslägenhet eller annan fastighet som din partner äger helt eller till del.

Övrigt

Här avses andra fysiska tillgångar av värde som din partner äger helt eller till del. Det kan röra sig om bil, båt, värdefulla möbler etc.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.