Till innehållet

Nya möjligheter till kompetensutveckling

Från den 1 oktober 2022 får anställda bättre möjligheter att kompetensutveckla sig genom studier. Dessutom förbättras det kollektivavtalade omställningsstödet, som ska hjälpa den som blir uppsagd till ett nytt jobb.

Bakgrunden till de nya möjligheterna är att Svenskt Näringsliv, LO och PTK har förhandlat fram ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Riksdagen har också beslutat om en reformerad arbetsrätt. De nya avtalen och de nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2022.

Nytt kompetensstöd och förbättrat omställningsstöd

Trygghetsfonden TSL och omtställningsorganisationen TRR finns till för arbetsgivare och anställda inom den privata sektorn. När ett företag ska säga upp anställda stöttar organisationerna arbetsgivare i omställningsprocessen och den som blivit uppsagd får hjälp på vägen till ett nytt jobb. Organisationerna erbjuder också anställda  kompetensstöd.

Arbetare får stöd av Trygghetsfonden TSL och tjänstemän får motsvarande stöd av TRR. 

  • Omställningsstöd är ett samlingsnamn för den hjälp en anställd kan få från en omställningsorganisation om hen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut.
  • Kompetensstöd är ett samlingsnamn för det stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda en anställd för att hen ska kunna stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om stöden!

Ersättning till arbetsgivare

De arbetsgivare som betalar en premie för kollektivavtalat omställningsstöd genom en omställningsorganisation kommer få rätt till ersättning enligt lag. 

  • Detta kommer att administreras av Fora i samverkan med Kammarkollegiet.
  • Ersättningen kommer uppgå till högst 0,15 % av lönesumman.
  • Endast företag som är anslutna till en omställningsorganisation som är registrerad hos Kammarkollegiet kommer få rätt att söka ersättning. Det gäller till exempel TRR, TSL och CIKO.

Läs mer om ersättning till arbetsgivare hos Kammarkollegiet

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.