Till innehållet

Hur resonerar ni när ni ger råd om ersättning vid sjukdom?

Syftet med sjukförsäkringsdelen i Avtalats rådgivningstjänst är att du ska bli medveten om

  • vilket sjukförsäkringsskydd du har
  • hur din ekonomi påverkas om du blir långvarigt sjukskriven
  • vad du kan göra för att påverka skyddet.

När du har gått igenom rådgivningen ska du kunna fatta välgrundade beslut om ditt sjukförsäkringsskydd. Råden utgår från din och din familjs ekonomi och den ersättning du får om du blir sjuk i dag. Du och din familj ska ha en fungerande ekonomi om du blir sjuk, men också medan du är frisk och arbetar som vanligt. Om dina försäkringar inte räcker kan du få råd om att spara till en buffert eller att komplettera dina försäkringar med en gruppsjukförsäkring eller en privat sjukförsäkring.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.