Till innehållet

Vad menar ni när ni i rådgivningen för ålderspension pratar om min aktivitetsnivå?

Med aktivitetsnivå menar vi hur ofta du kommer att se över dina placeringar. Vi skiljer mellan mer aktiva personer och mindre aktiva personer. Mer aktiva personer ser över sina placeringar vartannat år eller oftare. Mindre aktiva personer ser över sina placeringar vart tredje år eller mer sällan.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.